تبلیغات
شهید مطهر - خصوصیت بارز استاد مطهری
تاریخ : جمعه 16 فروردین 1392 | 12:05 ب.ظ | نویسنده : مستور
«... خصوصیت بارزی كه استاد مطهری(ره) را از دیگر معتقدان به احیای تفكر اسلامی جدید جدا می كند، این است كه ایشان ضمن اینكه استدلال محكم و فیلسوفانه را در تمام زمینه ها داشت، از مراجعه به قرآن و حدیث به هیچ وجه غفلت نمی كرد...

از لحاظ اخلاق شخصی، مرحوم مطهری(ره) یك انسان ممتاز، یك فرد باصفا، روشندل، روشن ضمیر و ضمناً عادل ، متین و پخته بود. در رابطه های شخصی خود با خدا یك انسان عارف و اهل ذكر، اهل سلوك و اهل عبادت بود. بارها می گفت كه:


«من توجه به خدا و عبادت را از پدرم آموخته ام....»

وضع رفتار او شبیه عرفای دورانی بود كه راه می افتادند تا یك مرشد كاملی را پیدا كنند. منتها ایشان آن مرشد كامل را در خود ایران یافته بود، به امام راحل(ره) و مرحوم علامه طباطبایی(ره) تا سرحد عشق، وابستگی قلبی داشت... یك انسان بسیار باعاطفه ای بود... وقتی با كسی دوست بود صمیمانه با او دوست بود، یعنی از ته دل هیچ گونه غبار و شائبه ای نداشت، وقتی با كسی بد بود، باز صمیمانه بد بود، یعنی مشخص و آشكار بود كه با او بد است و هیچ گونه پنهان نمی كرد. لذا شما می دانید كه استاد مطهری(ره) در دوستیها و دشمنیها تند بود و شخصیتی بود كه نفاق از وجود او بسیار فاصله داشت...(1)

«... پدر ایشان جزو روحانیونی بود كه از جنبه ی معنوی و زهد و تقوا یك فرد ممتاز بود. خود ایشان بارها می گفت: «من انس به عبادت و ذكر و اخلاق اسلامی را از پدرم یاد گرفتم...»(2)

پی نوشت ها :
1- مصاحبه ی مقام معظم رهبری، 12/2/1360

2- پیام انقلاب، ویژه نامه ی شهید مطهری(ره)، سالطبقه بندی: خاطرات،
برچسب ها: شهید مطهری، اخلاق اسلامی، اهل سلوك،