تبلیغات
شهید مطهر - کلمات قصار استاد مطهری
تاریخ : شنبه 23 شهریور 1392 | 12:31 ب.ظ | نویسنده : مستور
مکتب واقع بین و واقع گرای اسلام ، اقتصاد را زیربنا نمی داند اما نقش اساسی آن را نیز نادیده نمی گیرد .( ده گفتار / ص 309)

شعر فارسی و نثر فارسی در طول دوازده قرن، از مضامین قرآن و حدیث به شدت متأثر بوده است اغلب مضامین عالی عرفانی و موعظه ای فارسی ، تحت تأثیر قرآن و سنت راه تعالی را طی کرده است .(مجموعه آثار ، ج 14 / ص 581)

جنبش تنباکو را علمای ایران آغاز کردند و با دخالت زعیم بزرگ مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی به پیروزی نهایی رسید .(نهضتهای اسلامی / ص55)

بشر امروزی از نظر علمی و فکری پا به جایی نهاده که آهنگ سفر افلاک کرده و سقراطها و افلاطونها باید افتخار شاگردی اش را بپذیرند اما از نظر روح و خوی و منش ، یک « زنگی مست تیغ بران به دست » بیش نیست .( سیری در سیره نبوی /ص 14)

در مقابل قدرت علمی و فنی بشر ، هیچ دژ تسخیرناپذیری جز روح و نفس آدمی وجود ندارد .(سیری در سیره نبوی /ص 13)

اسلام خود بنیانگذار یک تمدن عظیم است ودر تاریخ افتخارآمیز خود دانشگاه ها به وجود آورد ودانشمندان نابغه به جهان تحویل داد و به علم و تمدن کمک فراوان کرد .(سیری در سیره نبوی /ص20)

زنده ترین امواج اجتماعی ، امواج و جنبشهای دینی است ؛ پیوند این امواج و این نهضتها با جوهر حیات وفطرت زندگی از هر چیز دیگر اصیل تر است .(سیری در سیره نبوی / ص 24 )

وقت آن است که غرب مانند همه زمانهای دیگر با همه تقدمی که در علوم و صنایع دارد فلسفه زندگی را از شرق بیاموزد .(اخلاق جنسی /ص 28)

اگر روح اجتماعی وجود داشته باشد وجامعه زنده و جاندار باشد بدون شک در آن جامعه همدردی و همکاری وجود دارد .(حکمتها و اندرزها /ص 229)

شناخت صحیح شرط اول رشد است ؛ باید ببینیم آیا از وجود امکاناتی که خداوند تبارک و تعالی در اختیار ما قرار داده و سرمایه هایی که در طول تاریخ پیدا کرده ایم آگاهی داریم .( امدادهای غیبی در زندگی بشر/ ص 135)

جهان بینی توحیدی کشش و جاذبه دارد، به انسان نشاط و دلگرمی می بخشد هدفهایی متعالی و مقدس عرضه می دارد و افرادی فداکار می سازد .( مجموعه آثار، ج2/ص 84)

توحید صدوق خود دریافتی از معرفت است ودر مباحثات آن ، نه به شکل القاء یک سلسله مسائل تعبدی بلکه به صورت القاء یک سلسله بیانات استدلالی روشنگر و ترتیب صغرا و کبرای منطقی بحث شده است .
(مجموع آثار ، ج 6/ص 881)

انسان یک پایگاه آزاد اندیشه دارد که می تواند به وسیله آن خود را از هر تأثیری مستقل نگه دارد ودر زبان اسلام از آن به «فطرت » تعبیر شده است .( وحی و نبوت / ص 98)

غلط ترین فکر این است که ما همه اصلاحات جزئی و کلی را از مصلح و ظهور غیبی بخواهیم .(یاداشتهای استاد مطهری ، ج1 /ص 169 )

من خودم را شاگرد آقای مطهری می دانم ؛ البته بنده پیش استاد مطهری درس نخوانده ام ، اما یکی از عناصری که فکر اسلامی من را پایه گذاری کرده است سخنرانیهای بیست سال پیش آقای مطهری است .( استاد در کلام رهبر / ص 101)

اسلام دشمن بیکاری و بیکارگی است انسان به حکم این که از جامعه بهره می برد و به حکم این که کار بهترین عامل سازنده فرد و اجتماع و بیکاری بزرگترین عامل فساد است باید کار مفید انجام دهد .( وحی و نبوت / ص 118)

اگر دفاع از خود باشد مقدس است و اگر دفاع از ملت باشد مقدستر است چون جنبه شخصی تبدیل می شود به جنبه ملی و گسترش پیدا می کند .( جهاد /ص 70)

رسول خدا با آنکه پیغمبر بود و مردم توقع نداشتند رأی و نظر آنها را بخواهد برای این که به مردم شخصیت دهد ، همواره با آنان مشورت می کرد .(حکمتها و اندرزها /ص 120)

زنان در طول تاریخ تنها مولد و زاینده مردان و پرورش دهنده جسم آنها نبوده اند بلکه الهام بخش و نیرو دهنده و مکمل مردانگی آنها نیز بوده اند .(آینده انقلاب اسلامی ایران / ص 225)

دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده ودر غرب یعنی حیوانیت رها شده؛ بنابراین آزادی و دموکراسی در قاموس اسلام جنبه انسانی دارد و در غرب جنبه حیوانی .( آینده انقلاب اسلامی ایران / ص 272)

دشمنان با این که امام حسن عسکری را سخت تحت تعقیب داشتند و گاهی به زندان می بردند ، وقتی که با حضرت روبرو می شدند ، نمی توانستند در مقابل ایشان خضوع نکنند.(سیری در سیرة ائمه اطهار /ص 214)

بشر در زندگی خاص خود اعم از زندگی فردی و اجتماعی احیانا مشمول لطفها ورحمتهای خاصی می شود که او را دستگیری می کند و از سقوط نجات می دهند .(امدادهای غیبی در زندگی /ص 71)

آزادی معنوی یعنی آزادی فکر از خرافات و اوهام و آزادی اراده از وابستگیهای حیوانی .(یاددا شتهای استاد مطهری / ج 1 / ص 98 )

قرآن می گوید برای اینکه رعب شما به دل دشمن بیفتد وخیال تجاوز به ساحت شما را در دماغ خود نپرورد، نیرو تهیه کنید و نیرومند باشید .( جهاد/ ص 28)

اقبال در عین فراگیری علوم و فنون غربی از هر گونه غربگرائی و شیفتگی نسبت به «ایسم » های غربی ، مسلمانان را برحذر می داشت .(نهضتهای اسلامی / ص 48)

قرآن در پیوند انسان با خدا زیباترین بیانها را آورده است خدای قرآن برخلاف خدای فلاسفه یک موجود خشک و بی روح و بیگانه با بشر نیست ؛ خدای قرآن از رگ انسان به انسان نزدیکتر است .( وحی و نبوت /ص 93)

برای یک ملت هیچ موهبتی بالاتر از شخصیت نیست اگر همه مواهب و ابزارهای زندگی را از ملتی بگیرند و شخصیتش محفوظ باشد غمی نیست .(یادداشتهای استاد مطهری ، ج9 /ص 51)

اگر خداوند به وسیله بعضی از افراد بشر جلو بعضی دیگر را نگیرد خرابی وفساد همه جا را می گیرد ارتشی که وظیفه اش جلوگیری از تجاوز است ، وجودش لازم و ضروری است.(جهاد /ص 16 )

اگر در عرصه خلاقیت و سازندگی ، زمینه را «انسان » فرض کنیم هیچ هنرمندی و صنعتگری به پای پیامبران نمی رسد .(سیری در سیره نبوی / ص 12 )

در میان عوامل فساد اخلاق و تضعیف روحیه و در میان عواملی که در زندگی ایجاد بدبختی وناتوانی می کنند ، چیزی به اندازه تنعم و نازپروردگی مؤثر نیست .(بیست گفتار /ص 193)

بشر آن قدرها که به دنبال یک فکر منظم و آماده است که یکنواخت در مقابل هر سؤالی جوابی بگذارد ، به دنبال حرف محکم و منطقی نیست .( ده گفتار /ص 224)

مسئله رهبری و هدایت از لحاظ کیفیت عمل در زمانهای متفاوت ودر مورد اشخاص مختلف فرق می کند و ما باید این خیال را از خود دور کنیم که نسل جدید را با روش قدیم رهبری کنیم .شیخ فردین عطار نیشابوری از اکابر درجه اول عرفاست؛ تذکرة الاولیاء او از جمله مأخذ ومدارک محسوب می شود و شرق شناسان به آن اهمیت فراوانی می دهند .(خدمات متقابل اسلام و ایران /656)

جامعه را هرگز با جود و احسان نمی توان اداره کرد ؛ پایه سازمان اجتماع عدل است و احسان وجودهای حساب نشده و اندازه گیری نشده کارها را از مدار خود خارج می کند .« جامد » از هر چه نو است متنفر است و جز با کهنه خو نمی گیرد و««جاهل» هر پدیده نوظهوری را به نام مقتضیات زمان و به نام ترقی و تجدد موجه می شمارد .( نظام حقوق زن در اسلام /ص 118)

جهان بینی توحیدی کشش و جاذبه دارد ، به انسان نشاط و دلگرمی می بخشد ، هدفهایی متعالی و مقدس عرضه می دارد و افرادی فداکار می سازد .( مجموعه آثار ، ج 2 / ص 84)

اسلام جامعه ای عزیز و مستقل و متکی به خود می خواهد و نمی پسندد که یک ملت مسلمان در زمینه علم زیردست وتو سری خور یک ملت غیرمسلمان باشد .(ده گفتار / ص 177)

اگر شور یک عارف عاشق پروردگار را با منطق یک مصلح ترکیب کنید از آنها « منطق شهید » در می آید .( قیام و انقلاب مهدی (ع) / ص 101 )

نفس پروری و شهوت پرستی همان طور که موجب بیماری روح و روان می گردد ، بر ضد بهداشت و پرورش صحیح جسم نیز هست و منجر به بیماری جسمی می شود .(مجموعه آثار ، ج2/ص 285)

تولد رسول اکرم ، تولد سعادت ، توحید ، ایمان ، تمدن و انسانیت است ؛ سرنوشت معنوی بشریت در این روز با ولادت این مولود عظیم الشان تعیین شد .(یادداشتهای استاد مطهری ، ج 9 ، ص 105 )

اسلام تنها به موجب این که عقیده واحدی ایجاد کرد باعث اتحاد مردم نشد بلکه علاوه برآن ، تبعیضات و شکافها و تفاوتها را هم از بین برد .(بیست گفتار / ص 91)

رفتار پیامبر ساده ، دلش پرمحبت ، روحش زیبا و عظیم ، صدایش پرجذبه و پرطنین و نگاهش برق و نفوذ مخصوصی داشت که دلها را می گرفت .(یاداشتهای استاد مطهری، ج9 /ص 31)

رسول خدا کار خود را از متن یعنی از زیربنای فکری اسلام که توحید است شروع کرد نه از آداب سرسفره نشستن ، یعنی سروکارش از ابتدا با محور نظام اجتماعی فاسد آن روز بود .(یادداشتها استاد مطهری ، ج9 /ص 19)طبقه بندی: استاد مطهری،
برچسب ها: کلمات قصار، شهید مطهری، آزادی معنوی،