تبلیغات
شهید مطهر - آیا ایجاد حریم میان زن و مرد،بر اشتیاقها و التهابها نمی افزاید؟
شهید مطهری پاسخ می دهد:درست است که ناکامی بالخصوص ناکامی جنسی عوارض وخیم و ناگواری دارد و مبارزه با اقتضاء غرائز در حدودی که مورد نیاز طبیعت است غلط است،ولی برداشتن قیود اجتماعی مشکل را حل نمی کند،بلکه بر آن می افزاید.در مورد غریزه جنسی و برخی غرائز دیگر،برداشتن قیود،عشق به مفهوم واقعی را می میراند،ولی طبیعت را هرزه و بی بند و بار می کند.در این مورد هرچه عرضه بیشتر گردد،هوس و میل به تنوع افزایش می یابد.

اینکه راسل می گوید:"اگر پخش عکس های منافی عفت مجاز بشود،پس از مدتی مردم خسته خواهند شد و نگاه نخواهند کرد"در باره ی یک عکس بالخصوص و یک نوع بی عفتی بالخصوص صادق است،ولی در مورد مطلق بی عفتی ها(انواع بی عفتی ها) صادق نیست،یعنی از یک نوع خاص بی عفتی خستگی پیدا می شود ولی نه بدین معنی که تمایل به عفاف جانشین آن بشود،بلکه بدین معنی که آتش و عطش روحی زبانه می کشد و نوعی دیگر را تقاضا می کند و این تقاضاها هرگز تمام شدنی نیست.(کتاب مسئله حجاب/صفحه ۱۱۳)

آیا حجاب،سبب رکود و تعطیل فعالیتهایی که خلقت در استعداد زن نهاده می شود؟

حجاب اسلامی موجب هدر رفتن نیروی زن و ضایع ساختن استعدادهای فطری او نیست.این مسئله بر آن شکلی از حجاب که در میان هندیها و ایرانیان و یهودیان متداول بوده است وارد است.{برای اطلاع بشتر از حجاب هندی های یا ایرانیان یا یهودیان به کتاب مسئله حجاب صفحه ۲۱ رجوع شود.}ولی حجاب اسلام نمی گوید که باید زن را در خانه محبوس کرد و جلوی بروز استعدادهای او را گرفت.مبنای حجاب در اسلام این است که التذاذات جنسی باید به محیط خانوادگی و به همسر مشروع اختصاص یابد و محیط اجتماع،خالص برای کار و فعالیت باشد.به همین جهت به زن اجازه نمی دهد که وقتی از خانه بیرون می رود موجبات تحریکات مردان را فراهم کند و به مرد هم اجازه نمی دهد که چشم چرانی کند.

چنین حجابی نه تنها نیروی کار زنان را فلج نمی کند،موجب تقویت نیروی کار اجتماع نیز می شود.(کتاب
مسئله حجاب /صفحه ۱۰۳)طبقه بندی: استاد مطهری،
برچسب ها: شهید مطهری، مسئله حجاب، حریم میان زن و مرد،