تبلیغات
شهید مطهر - روز شمار زندگی شهید مطهری 1
تاریخ : سه شنبه 8 اسفند 1391 | 10:34 ب.ظ | نویسنده : مستور
ولادت 13 بهمن1298 (هـ .ش)
عزیمت به حوزه علمیه مشهد1310
هجرت به قم براى تحصیل علوم دینى1316
ورود به محضر درس امام خمینى(ره)1319
حضور در درس مرحوم آیه الله العظمى بروجردى1323
تشرف به محضر مرحوم حاج میرزا على آقا شیرازى1325
ورود بـه محضر درس مرحوم علامه سید محمد حسین طبـاطبـائى1329
مهاجرت به تهران1331
انتـشار جـلد نخـست كتـاب ((اصول فلسفه و روش رئالیسم))1332
شروع به تـدریس در دانشـكده الهیات و معارف اسـلامى دانشـگاه تهران1334
آغاز همكارى بـا مجـامع اسلامى و كانونهاى مذهبــى از طریق هدایت امور, ایراد سخنرانى, نگارش كتاب و ...1334
دسـتـگیرى و انتـقال بـه زندان موقت شهربـانى 15 خـرداد1342
آغاز همكارى بـا ((جـمعیتـهاى موتـلفه اسلامى)) بـه صلاحـدید و امر حـضرت امام خـمینى(ره)1343
اقدام به تاسیس حسینیه ارشاد به كمك چند تن از دوستان1346
دستـگیرى بـه خاطر صدور اعلامیه اى مبـنى بــر جمع اعانه بــراى كمك بـه آوارگان فلسطینى1348
كناره گیرى از حسینیه ارشاد1349
رهبرى فعالیتهاى مسجد الجواد 1349 ـ1351
دستگیرى و بازداشت و تعطیل مسجدالجواد1351
سـخـنرانى در مسـجـد جـاوید و مسـجـد ارك و غیره 1351 ـ1353
ممنوعیت از سخنرانى و حضور در منابر1354
كناره گیرى از دانشكده الهیات1355
سـفر بـه نجـف اشـرف و تـشـرف بـه محـضر امام خـمینى(ره)1355
پایه گذارى ((جامعه روحانیت مبارز تهران))1356
سفر بــه پــاریس و عهده دار شـدن مســوولیت تــشـكیل شـوراى انقلاب اسـلامى از طرف حـضرت امام  خمینى(ره)1357
مسوولیت كمیته استقبال از امام1357
شهادت 11 اردیبهشت1358طبقه بندی: استاد مطهری،
برچسب ها: شهید مطهری، روز شمار زندگی، جامعه روحانیت مبارز تهران،