تبلیغات
شهید مطهر - اعتراف به كوتاهى شیعیان در رابطه با شناسایى على (ع)
اعتراف به كوتاهى شیعیان در رابطه با شناسایى على (ع)
اعتراف تلخ
ما شیعیان باید اعتراف كنیم كه بیش از دیگران درباره كسى كه افتخار نام پیروى او را داریم ظلم و لااقل كوتاهى كرده ایم , اساسا كوتاهیهاى ما ظلم است . ما نخواسته و یا نتوانسته ایم على را بشناسیم , بیشتر مساعى ما درباره تنصیصات رسول اكرم (ص) درباره على علیه السلام و سب و شتم كسانى است كه این نصوص را نادیده گرفته اند بوده است نه درباره شخصیت عینى مولا على . غافل از اینكه این مشكى كه عطار الهى بحق معرف اوست خود بوى دلاویزى دارد و بیش از هر چیز لازم است مشامها را با این بوى خوش آشنا كرد یعنى باید آشنا بود و آشنا كرد , معرفى عطار الهى به این منظور بوده كه مردم با بوى خوش آن آشنا شوند نه اینكه به گفته عطار قناعت ورزند و تمام وقت خویش را صرف بحث در معرفى وى كنند نه آشنائى با او .

آیا اگر نهج البلاغه از دیگران مى بود با او همین گونه رفتار مى شد ؟ كشور ایران كانون شیعیان على (ع) است و مردم ایران فارسى زبانند شما نگاهى به شرحها و ترجمه هاى فارسى نهج البلاغه بیافكنید و آنگاه درباره كارنامه خودمان قضاوت كنید .

بطور كلى اخبار و احادیث شیعى , و همچنین دعاهاى شیعى , از نظر معارف الهى و همچنین از نظر سایر مضامین , با اخبار و احادیث و دعاهاى مسلمانان غیر شیعى , قابل مقایسه نیست , مسائلى كه در اصول كافى یا توحید صدوق یا احتجاج طبرسى مطرح است , در هیچ كتاب غیر شیعى مطرح نیست . آنچه در كتب غیر شیعى , در این زمینه مطرح است احیانا مسائلى است كه میتوان گفت قطعا مجعول است زیرا بر خلاف نصوص و اصول قرآنى است و بوى تجسیم و تشبیه مى دهد . اخیرا هاشم معروف حسنى در كتابى كه به نام (( دراسات فى الكافى للكلینى و الصحیح للبخارى )) تالیف كرده است ابتكار خوبى به خرج داده , مقایسه مختصرى میان صحیح بخارى و كافى كلینى از نظر روایات مربوط به الهیات به عمل آورده است .

پی نوشت:
سیرى درنهج البلاغه ( صفحه : 38-40)