تبلیغات
شهید مطهر - ارزش و اهمیت عدالت از نظر قرآن
ارزش و اهمیت عدالت از نظر قرآن
از جمله مسائلى كه در نهج البلاغه فراوان درباره آنها بحث شده است مسائل مربوط به حكومت و عدالت است . هر كسى كه یك دوره نهج البلاغه را مطالعه كند مى بیند على (ع) درباره حكومت و عدالت حساسیت خاصى دارد , اهمیت و ارزش فراوانى براى آنها قائل است . قطعا براى كسانى كه با اسلام آشنائى ندارند و برعكس با تعلیمات سایر ادیان جهانى آشنا مى باشند باعث تعجب است كه چرا یك پیشواى دینى اینقدر به اینگونه مسائل مى پردازد ؟ مگر اینها مربوط به دنیا و زندگى دنیا نیست ؟ آخر یك پیشواى دینى را با دنیا و زندگى و مسائل اجتماعى چه كار ؟ و بر عكس , كسى كه با تعلیمات اسلامى آشنا است و سوابق على (ع) را مى داند كه در دامان مقدس پیغمبر مكرم اسلام پرورش یافته است , پیغمبر او را در كودكى از پدرش گرفته در خانه خود و روى دامان خود بزرگ كرده است و با تعلیم و تربیت مخصوص خود او را پرورش داده , رموز اسلام را به او آموخته , اصول و فروع اسلام را در جان او ریخته است دچار هیچگونه تعجبى نمى شود بلكه براى او اگر جز این بود جاى تعجب بود .

مگر قرآن كریم نمى فرماید : لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط (الحدید 24) . سوگند كه ما پیامبران خویشرا با دلائل روشن فرستادیم و با آنان كتاب و تراز و فرود آوردیم كه در میان مردم به عدالت قیام كنند .

در این آیه كریمه , برقرارى عدالت به عنوان هدف بعثت همه انبیا معرفى شده است . مقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته كه پیامبران الهى به خاطر آن مبعوث شده اند . علیهذا چگونه ممكن است كسى مانند على كه شارح و مفسر قرآن و توضیح دهنده اصول و فروع اسلام است درباره این مساله سكوت كند و یا در درجه كمترى از اهمیت آنرا قرار دهد ؟

آنانكه در تعلیمات خود توجهى به این مسائل ندارند و یا خیال مى كنند این مسائل در حاشیه است و تنها مسائلى از قبیل طهارت و نجاست در متن دین است , لازم است در افكار و عقاید خود تجدید نظر نمایند .


پی نوشت:  
سیرى درنهج البلاغه  ( صفحه : 102)