تبلیغات
شهید مطهر - عشق مطلوب از دیدگاه راسل در كتاب زناشویى و اخلاق
عشق مطلوب  از دیدگاه راسل در كتاب  زناشویى و اخلاق
عامل شهوت تنها رابطه طبیعى زندگى زناشوئى نیست . رابط اصلى صفا و صمیمیت و اتحاد دو روح است و به عبارت دیگر آنچه زوجین را به یكدیگر پیوند یگانگى مى دهد مهر و مودت و صفا و صمیمیت است نه شهوت كه در حیوانات هم هست . مولوى با بیان لطیف خویش , میان شهوت و مودت تفكیك مى كند , آنرا حیوانى و این را انسانى مى خواند . مى گوید :

خشم و شهوت وصف حیوانى بود
مهر و رقت وصف انسانى بود
این چنین خاصیتى در آدمى است
مهر , حیوان را كم است , آن از كمى است


فیلسوفان مادى نیز نتوانسته اند این حالت معنوى را كه از جهاتى جنبه غیرمادى دارد و با مادى بودن انسان و مافوق انسان سازگار نیست , در بشر انكار كنند .

برتراند راسل در كتاب زناشوئى و اخلاق مى گوید : كارى كه منظور از آن فقط در آمد باشد نتایج مفیدى به بار نخواهد آورد . براى چنین نتیجه اى باید كارى پیشه كرد كه در آن ایمان به یك فرد , به یك مرام یا یك غایت نهفته باشد . عشق نیز اگر منظور از آن وصال محبوب باشد كمالى در شخصیت ما به وجود نخواهد آورد و كاملا شبیه كارى است كه براى پول انجام مى دهیم . براى وصول به این كمال باید وجود محبوب را چون وجود خود بدانیم و احساسات و نیات او را از آن خود بشماریم .


*جاذبه و دافعه امام علی علیه السلام